Praktikfall från tre separata utvecklingsprojekt

Vi på INVID bjuder in till en utvecklande workshop där vi kommer att berätta om, och samtala kring, tre olika Pyramid-utvecklingsprojekt vid tre skilda verksamheter.

Pyramid-1-1024x191

Allt kommer att bygga kring hur man med djupa verksamhetskompetenser i kombination med smarta lösningar i Pyramid kan åstadkomma anmärkningsvärt
goda resultat.

Metodik

Vi kommer att visa hur vi har gått tillväga via följande metodik;

  1. Inledande startlägen och målbilder
  2. Framarbetade lösningar
  3. Redovisning av måluppfyllelser

3 framgångsrika företag med olika lösningsområden

Företagslogotyper

Workshopens tre praktikfall är hämtade från utvecklingsprojekt hos följande tre framgångsrika företag
inom olika lösningsområden;

  • Conform Collection AB: Priser/prislistshantering
  • BUBS Godis AB: MPS/ Tillverkning
  • Rudenstams Partier AB: Ordersystem

Erfaren ledare med spetskompetens
inom affärsutveckling

Workshopen kommer att ledas av Joakim Hermansson som är
en av våra högt certifierade Pyramid-konsulter med spetskompetens inom affärsutveckling.

Målgrupp och antalet medverkande

Huvudsaklig målgrupp för denna workshop består av ledningsgruppsroller som exempelvis VD, ekonomichef
och produktionschef. Alternativt andra ledande befattningar inom lager, ekonomi och produktion.

För att kunna säkerställa optimal kvalitet på denna workshop har vi satt ett maximalt deltagarantal till 6 personer.

Dessutom, för att kunna erhålla så bra output som möjligt, önskar vi att varje företag representeras av 2 personer vardera.

Aktuell agenda

Välkommen att klicka på bilden snett upp till höger på denna sida (eller på bilden direkt under stycket "Mer information?” om du läser detta via en surfplatta eller mobiltelefon) eller på den gröna plattan ”Läs mer om ”aktiviteten” för att erhålla en detaljerad inbjudan - inklusive agenda - i utskriftsvänligt PDF-format.

Kostnad

4 995 kr exkl. moms/företag. I kostnaden ingår ankomstfika och lunch.

Anmälan senast 22/10

Känn dig varmt välkommen att registrera din anmälan
till denna aktivitet senast torsdagen den
22 oktober.

Vi följer Corona-virusets utveckling

Tveka inte att anmäla dig till denna aktivitet trots aktuell status för Corona-virusets framfart. Vi följer dess utveckling väldigt noga och kommer att ställa in aktiviteten senast den 10/9 om vi bedömer att situationen kräver detta!

Mer information?

Välkommen att kontakta mig, Tina Johansson om du önskar mer information om den aktuella aktiviteten via följande kontaktuppgifter:

  • Tel 0370-30 37 56
  • tina.johansson@invid.se