Jobba effektivt och tryggt tack vare Proaktivt IT-underhåll

- Minimerar onödiga och kostsamma nedtider, dataförluster, dataläckage och intrång!

Proaktivt IT-underhåll är ett genomarbetat koncept där vi erbjuder ett antal ingående tjänster för att skapa en optimal IT-miljö.

Detta med hög tillgänglighet och stark säkerhet för att i möjligaste mån undvika onödiga och kostsamma nedtider, dataförluster, dataläckage eller intrång.

📅 XX/XX
📍 Plats
💲 Kostnad

INVIG Gruppen - Våg

Många hot med ekonomiska konsekvenser

Dagligen rapporteras det om företag som råkat ut för olika cyberattacker.
Detta leder i många fall till ekonomiska konsekvenser som exempelvis;

 • Uteblivna intäkter
 • Ökade kostnader
 • Skadestånd
 • Skadat varumärke
proaktivt it-underhall-rund-2

Tryggt och kostnadseffektivt

Att undermåligt underhåll​ av din IT-miljö utgör grogrunden för säkerhetsrisker är ingen överdrift. Så kan vi inte ha det!

Alla verksamheter strävar efter att få arbeta tryggt och effektivt med sin kärnverksamhet. Att i möjligaste mån undvika störande moment med kostsamma effekter som följd. Exempelvis i form av följande fyra rubriker; 

 1. Dataförlust 
  Flera års nedlagda arbeten inom olika projekt, korrespondenser ​och register över finansiella transaktioner eller investeringar med mera ​får inte slarvas bort och komma i orätta händer på grund av dataförluster.
 2. Dataläckage ​ 
  Ingen organisation vill vara källan till en informationsbas som leder till allvarliga brott mot registrerades rättigheter (personliga integritet) och att personuppgiftsincidenter (GDPR)​ kan genomföras. Samt att kunddatabaser och Lednings/Teknisk/Finansiell information läcker ut.
 3. Intrång​ 
  För att inte tala om skräcken för att organisationens tillgång till information kan tas bort​, att den kan krypteras och användas som utpressning mot lösensummor på grund av obehörig access till system efter olika typer av intrång.
 4. Stillestånd ​ 
  Vem vill ens tänka tanken om att produktionen kan stängas ner? Om att all access kanske försvinner så att det inte går att jobba i ens egna miljö under flera timmar, dagar, veckor​? Stillestånd måste undvikas till varje pris!

 


Vad vinner jag som kund på detta?

Fördelarna med att låta oss underhålla din IT-miljö är många. Du och dina kollegor kan exempelvis jobba målmedvetet och… 

 • ...Tryggt
  - Med hög tillgänglighet i säkra system
 • ...Kostnadseffektivt
  -Identifieringar och åtgärder av problemområden i driftmiljön bör ske på ett tidigt stadium
 • ...Med fokus på kärnverksamhet
  - Du slipper fokusera på IT-problem
 • ...Med kontinuitet i verksamheten​ 
  - Tack vare en ständigt uppdaterad IT-miljö  

 

proaktivt it-underhall-rund

Hur går vi till väga för att hjälpa dig? 

Tjänsten Proaktivt IT-underhåll innebär att vi kontinuerligt… 

 • ... Kontrollerar status på din IT-miljö​
 • ... Underhåller viktiga funktioner
 • ... Sammanställer statusrapporter​
 • ... Rekommenderar aktiviteter​
 • ... Rapporterar månadsvis

Kostnad 

Tjänsten baseras på ett abonnemang utan bindningstid med tre månaders uppsägningstid,
och där priset baseras på IT-miljöns omfattning.

Kontakta oss för mer information

För mer information om Proaktivt IT-underhåll, var vänlig kontakta någon av följande personer:

sebastian prien - circle
SMÅLAND

Sebastian Prien

ingvar ljungberg - circle
GÖTEBORG

Ingvar Ljungberg

hans skoglund - circle
STOCKHOLM

Hans Skoglund