Efterlever din organisation det nya cybersäkerhetsdirektivet NIS 2?

- I samarbete med Anderstorps Näringslivsförening, reder vi, under ett kort och kostnadsfritt seminarium, ut begreppen.

Tillsammans ger vi svar på om, och hur, din organisation omfattas.

Anderstorps Näringslivsförening

Aktiviteten riktar sig huvudsakligen till dig och dina kollegor som har ledande befattningar inom din organisation.

📅 Torsdagen den 26/10 kl. 07.30-09.15
📍 Hotell Åsen, Storgatan 20, Anderstorp
❗ OBS! Anmälan senast torsdagen den 19/10!

INVIG Gruppen - Våg

Viktig information till ledande befattningshavare 

Vi på INVID är specialister inom tjänster och säkerhetslösningar för dig med krav på IT- och informationssäkerhet. Och vi, i samarbete med Anderstorps Näringslivsförening, vill gärna dela med oss av kunskaper inom detta viktiga område.

Det kostnadsfria seminariet riktar sig huvudsakligen till dig och dina kollegor som har ledande befattningar inom din organisation. 

Under denna aktivitet kommer en av våra spjutspetskompetenskonsulter inom området reda ut begreppen, och ger tydliga svar på hur din organisation bör gå till väga för att efterleva den nya cybersäkerhetstandaden, NIS 2. 

Om du inte redan nu är övertygad om att anmäla dig till detta kostnadsfria seminarium så tycker vi att du ska fortsätta att läsa om detta nedan.

Ny lag ställer tuffare krav på cybersäkerhet

Snart antas en ny lag i Sverige som ställer krav på cybersäkerhetsarbete för många olika organisationer och företag. Vi talar om NIS 2.

Det innebär bland annat ökade krav på att organisationer och företag ska arbeta på ett systematiskt sätt med cybersäkerhet genom till exempel användning och upprättande av Riskanalys, Incidenthantering, Informationssäkerhetspolicy, Kontinuitetsplanering och utbildning.

Branscher som berörs

De organisationer som berörs av NIS 2 är de med över 50 anställda OCH en omsättning på minst 10 miljoner EUR, ELLER en balansomslutning på minst 10 miljoner EUR, inom följande branscher:

 • Tillverkningsindustrin
 • Bilindustrin med tillhörande underleverantörer
 • Medicinska produkter
 • Livsmedel (produktion, bearbetning mm)
 • Digitala leverantörer
 • Avloppshantering
 • Avfallshantering
 • Fjärrvärme
 • Offentliga förvaltningar
 • Postverksamhet
 • Rymdverksamhet

Sanktioner och andra följder

Med NIS 2 upplöses det tidigare NIS-direktivet och det inför ytterligare åtgärder för att stärka och likforma cybersäkerheten inom EU. Det tydliggör också hur sanktioner ska se ut för de som inte följer direktivet.

Direktivet innebär bland annat att:

 • Sanktionsavgifter om upp till 10 miljoner euro eller 2 % av den totala omsättningen för de som bryter mot direktivet kan vara aktuella.

 • Ledningen får nu yttersta ansvaret för att uppfylla krav kopplade till cybersäkerhet och kan hållas ansvariga vid bristande efterlevnad gällande vidtagna säkerhetsåtgärder.

 • Tillsynsmyndigheter kan tillfälligt förhindra ansvariga personer att verka i verksamhetens ledning om de misslyckats med att följa direktivet.

invid_svart-plus-farg_devis

 

 

Preliminär agenda

 • 07:30-08.00:
  Ankomstregistrering, kaffe och fralla, mingel 
 • 08.00-08.15:
  Information om vad som är på gång framöver inom Anderstorps Näringslivsförening
 • 08.15-09.15:
  Seminarium: NIS 2 i praktiken
 • 09.15:
  Vi skiljs åt för dagen 

Senast möjliga anmälningsdatum = 19/10

Hjärtligt  välkommen med din anmälan senast torsdagen den 19/10 till denna kostnadsfria aktivitet.

Anmälan kan endast ske via formuläret på denna sida. Flera personer är självklart välkomna från ett och samma företag, men anmälan måste i så fall ske individuellt.

Mer information

Välkommen att kontakta INVIDs Vetton Gramozi och/eller Anderstorps Näringslivsförenings ordförande Anders Ohrgren om du önskar mer information om denna matnyttiga aktivitet via följande kontaktuppgifter: 

vetton gramozi - circle-2
CYBERSÄKERHETSANSVARIG INVID

Vetton Gramozi

andersohrgren_sv-v-circle
ORDFÖRANDE |  ANDERSTORPS NÄRINGSLIVSFÖRENING

Anders Ohrgren

Hjärtligt välkommen med din anmälan!