VISSELBLÅSARE
- Nödvändig kontrollfunktion

En genomtänkt Visselblåsarstrategi hjälper dig ha bättre koll på din organisation.

En ny visselblåsarlag trädde i kraft
17 december 2021.

Denna visselblåsarlag innebär att varje verksamhet med över 50 anställda, privat eller offentlig, har en skyldighet att implementera ett system där medarbetare kan rapportera missförhållanden.

Läs mer om vad visselblåsarlagen innebär här nedanför och/eller fyll i formuläret om du vill att vi hjälper er med en implementering av visselblåsarsystem.

📅 XX/XX
📍 Plats
💲 Kostnad

INVIG Gruppen - Våg

Ett ändamålsenligt system för visselblåsning innebär att:

  • Beteenden och aktiviteter som normalt missas genom befintliga rutiner snabbt fångas upp
  • Tips hanteras inte av personer som är parter i målet
  • Rätt funktioner i företaget kan utreda informationen under korrekta förutsättningar
  • Starkt integritetsskydd för både den rapporterande personer och de utsedda att hantera inkomna ärenden.
Visselblåsare - ny lag - INVID Gruppen

När måste visselblåsarsystemet vara på plats?

  • Arbetsgivare med 50–249 anställda ska ha inrättat ett visselblåsarsystem senast den 1 december 2023

  • Arbetsgivare med fler än 249 anställda ska ha inrättat ett visselblåsarsystem senast den 1 juli 2022

  • Behöriga myndigheter som ska inrätta externa visselblåsarsystem ska ha dessa på plats den 1 juli 2022.

 


 

Så kan INVID hjälpa dig

- Implementera teknisk lösning för visselblåsarsystem

- Framtagande och implementering av policy och riktlinjer

- Stöd i att utbilda medarbetare och ledning

Kontakta oss för mer information

För mer information om Visselblåsare, var vänlig kontakta någon av följande personer:

stefan timbus - circle
SMÅLAND

Stefan Timbus

Jan L - circle-1
GÖTEBORG

Jan Lilljegren

hans skoglund - circle
STOCKHOLM

Hans Skoglund