Skydda dig och din organisation mot säkerhetsrisker och hot

Riskcheck - Workshop inom informationssäkerhet

Åtta av tio svenska bolag uppger att de har varit utsatta för minst en informationssäkerhetsincident under senaste året.

Första steget att bedöma din organisations mognadsgrad och status inom informationssäkerhet är med hjälp av en nulägesanalys i flera delar. Detta hjälper vi dig med genom vår workshop.

📅 Du bestämmer!
📍 Microsoft Teams
💲 49 900 SEK

INVIG Gruppen - Våg

Vad behöver du och ditt företag skydda er mot?

Informationssäkerhet innebär att skydda information utifrån krav på dess konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. Vi har djupa kompetenser inom detta område och erbjuder både teknisk och organisatorisk kunskap som gör skillnad. Våra experter kan hjälpa dig att leva upp till såväl lagkrav som eventuella krav på NIS, NIST, ISO27001 och GDPR.

cirkel-exempel

Workshopen innehåller följande moment:

  • Hot och sårbarheter

  • Informationsklassning

  • Skyddsbehov

  • Sårbarhetsskanning

  • Åtgärdsplan för ökad säkerhet

Frågor?

Vårt mål är att förse dig med den bästa kunskapen. Följande person är ansvarig för denna aktivitet:

vetton gramozi - circle
INVID GRUPPEN

Vetton Gramozi

Informationssäkerhetsexpert, INVID Jönköping. Välkommen att kontakta Vetton om du önskar mer information om aktiviteten enligt följande kontaktuppgifter:

Ett datum som passar dig!

För att kunna erbjuda workshopen vid ett så lämpligt tillfälle som möjligt för dig och dina kollegor bestämmer vi lämpligt/lämpliga datum först efter en inledande intresseanmälan från din sida.

OBS! Denna aktivitet utförs enbart av INVID Jönköping.

Kostnad

Endast 49 900 kr exklusive moms per företag.

 

Hjärtligt välkommen med din anmälan!