Starta din resa mot en säkrare och lösenordsfri IT-miljö!

Workshop - Microsoft 365 IT-Säkerhet

Är du medveten om hur många phishing-attacker som ditt företag har blivit utsatt för? När de inträffade? Vilken data som har blivit utsatt? Och vet du hur säker din molntjänst är - egentligen? Frågorna kan bli många.

En cyberattack sker var 39e sekund, så en säker IT-miljö är viktigare nu än någonsin.

Därför har vi på INVID Jönköping utformat en workshop för dig och ditt företag, men som är mycket mer än bara en workshop!

📅 Du bestämmer!
📍 Du bestämmer!
💲 22 900 SEK

INVIG Gruppen - Våg

"Var 39:e sekund sker det
en cyberattack"

 

Vad behöver du och ditt företag skydda er mot?

Informationssäkerhet innebär att skydda information utifrån krav på dess konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. Vi har djupa kompetenser inom detta område och erbjuder både teknisk och organisatorisk kunskap som gör skillnad. Våra experter kan hjälpa dig att leva upp till såväl lagkrav som eventuella krav på NIS, NIST, ISO27001 och GDPR.

cirkel-exempel

Workshopen ger dig och företaget:

  • En inblick i de hot och risker som företaget utsätts för och vilka konsekvenser det ger
  • En lista med vilka möjligheter till skydd som ni har via olika Microsoft 365-licenser
  • En grundkonfiguration av MFA som möjliggör en lösenordsfri IT-miljö (tvåfaktorsautentisering*)
  • En dokumentation på nuvarande säkerhetsstatus samt genomförda och eventuella rekommenderade aktiviteter för att höja er säkerhet

* minskar risken för intrång med upp till 99 %!

Frågor?

Vårt mål är att förse dig med den bästa kunskapen. Följande person är ansvarig för denna aktivitet:

stefan timbus - circle
INVID GRUPPEN

Stefan Timbus

Teamledare, INVID Jönköping. Välkommen att kontakta Stefan om du önskar mer information om aktiviteten enligt följande kontaktuppgifter:

Ett datum och en plats som passar dig!

För att kunna erbjuda workshopen vid ett så lämpligt tillfälle som möjligt för dig och dina kollegor bestämmer vi lämpligt/lämpliga datum först efter en inledande intresseanmälan från din sida. Och det är du som bestämmer om workshopen ska vara på plats eller digital.

OBS! Denna aktivitet utförs enbart av INVID Jönköping.

Kostnad

Endast 22 900 kr exklusive moms per företag inklusive grundkonfiguration av MFA!

 

Hjärtligt välkommen med din anmälan!