Missa inte ett spännande webinar den 12/3 med fokus på smartness och användarvänlighet!

Hur kan man förklara begreppet ledningssystem?

Du är inte ensam om du undrar över vad som egentligen menas med ett ledningssystem. Vi på INVID vill som bekant inte krångla till det, vi anser att det är en dokumenterad verksamhetsbeskrivning.

Systematiskt arbete för måluppfyllelse

Tanken med ett ledningssystem är att man skall arbeta systematiskt för att uppnå de mål man satt upp.

Ständig förbättring är ett vanligt begrepp som används för att beskriva hur man ska arbeta med sitt system.

Vad händer under det kärnfulla webinaret?

Under vårt kärnfulla webinar den 12/3 får du bland annat se hur man kan rita processkartor, söka efter dokument och andra exempel på hur man kan jobba smart i ledningssystemet för att utveckla sin verksamhet.

Aktuell agenda

Missa inte att ta del av mer information inklusive aktuell agenda genom att klicka  på  pilen snett upp till höger eller pilen med texten "Läs mer".

Mer information?

Välkommen att kontakta INVIDs Lars-Johan Lundell om du önskar mer information om det aktuella webinaret via följande kontakt-uppgifter:

  • Tel 036-440 54 46
  • lars-johan.lundell@invid.se