Beslutsunderlag för ledningsgrupper

Hur hämtar man bra och överblickbar information för underlag till ekonomiska månadsrapporter på ett smidigt sätt i Pyramid?

Vi på INVID har nöjet att bjuda in dig till en workshop inom ekonomistyrning och uppföljning.

Under denna aktivitet kommer vi visa hur ekonomer kan väcka intresse och kostnadsmedvetenhet genom sina  månadsrapporteringar, statistik, uppföljning och avstämningar. Vi kommer även kika på FIFO-hantering.

Målgrupp

Huvudsaklig målgrupp för denna workshop består av VD:ar och ekonomichefer och för att kunna säkerställa optimal kvalitet på denna workshop har vi satt ett maximalt deltagarantal till åtta personer.

Aktiviteten kommer att arrangeras på INVID Jönköpings huvudkontor i Jönköping den 17/9 kl. 09.30-14.00 och den leds av Maria Burman.

Erfaren ledare

Maria Burman har mångårig erfarenhet från ett antal olika verksamheter i roller som såväl controller som ekonomichef.

Egen dator

För att vi skall kunna jobba så verklighetsnära som möjligt önskar vi att samtliga medverkande tar med sig en egen dator.

Kostnad

3 900 kr exkl. moms. I kostnaden ingår ankomstfika och lunch.

Fokus och upplägg

Fokus kommer bl.a. att läggas på att hitta parametrar i Pyramid som är intressanta för ledningen så att man får en klar bild över nuläget i verksamheten och vad man bör satsa
på framöver.

Workshopen kommer att startas upp med inledning av Maria Burman.

Efter denna inledning delas deltagarna upp i två grupper om fyra personer vardera där det kommer att handla om såväl diskussioner som praktiska övningar.

Aktuell agenda

Välkommen att klicka på bilden snett upp till höger på denna sida (eller på bilden direkt under stycket "Mer information?” om du läser detta via en surfplatta eller mobiltelefon) eller på den gröna plattan ”Läs mer om ”aktiviteten” för att erhålla en detaljerad inbjudan - inklusive agenda - i utskriftsvänligt PDF-format.

Anmälan senast 10/9

Känn dig varmt välkommen att registrera din anmälan
till denna utvecklande aktivitet senast torsdagen den
10 september.

Vi följer Corona-virusets utveckling

Tveka inte att anmäla dig till denna aktivitet trots aktuell status för Corona-virusets framfart. Vi följer dess utveckling väldigt noga och kommer att ställa in aktiviteten senast den 10/9 om vi bedömer att situationen kräver detta!

Mer information?

Välkommen att kontakta mig, Maria Burman om du önskar mer information om den aktuella aktiviteten via följande kontaktuppgifter: